Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853
O MATURZE W PROCENTACH - TSR Tuchola

O MATURZE W PROCENTACH

Czego uczniowie i ich rodzice oczekują od szkoły?

Przede wszystkim ma to być miejsce przyjazne, uczące odpowiedzialności za własne wybory, kształtujące postawy etyczne. Każdy uczeń powinien mieć poczucie możliwości wszechstronnego rozwoju własnych zainteresowań, ma prawo spodziewać się ciekawej oferty zajęć ze strony nauczycieli.

Do głównych celów każdej szkoły średniej jest takie wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pomyślne zdanie egzaminu maturalnego i podjęcie studiów na wybranych uczelniach wyższych.
Egzaminy zewnętrzne, a do takich należą egzaminy maturalne, bardzo dużo powiedzą o jakości kształcenia w danej szkole.
Warto więc przyjrzeć się zestawieniu wyników egzaminów w woj. kujawsko-pomorskim,
w powiecie tucholskim i Liceum Ogólnokształcącym dla Młodzieży w Tucholskiej Szkole Realnej.
Przedstawione poniżej wyniki są podane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.

Zdawalność matury

Zdawalność matury w woj. kujawsko-pomorskim w maju 2013 roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 80,1%.
W liceach ogólnokształcących woj. kujawsko-pomorskiego było lepiej, gdyż wynik ogólnowojewódzki wyniósł 85,6%.
W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego zdawalność matury w maju 2013 roku wyniosła 79%.
Licealiści Tucholskiej Szkoły Realnej wykazali się na maturze 100% skutecznością i jest to w kontekście powyższych danych powodem do zadowolenia naszych absolwentów, ich rodziców, dyrekcji i nauczycieli.
Analiza danych dotyczących poziomu zdawalności poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na maturze, w maju 2013 roku także dostarcza wielu powodów do satysfakcji całej społeczności Tucholskiej Szkoły Realnej.

Średnie wyników z pisemnych egzaminów przedstawiają się następująco:
a/ z języka polskiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 59,7%
w powiecie tucholskim 52,25%
w Tucholskiej Szkole Realnej 69,2%
b/ z matematyki:
w woj. kujawsko-pomorskim 66,1%
w powiecie tucholskim 55,01%
w Tucholskiej Szkole Realnej 73,1%
c/ z języka niemieckiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 64,1%
w powiecie tucholskim 52,7%
w Tucholskiej Szkole Realnej 76,0%
d/ z języka angielskiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 76,0%
w powiecie tucholskim 66,2%
w Tucholskiej Szkole Realnej 72,3%

Wybrane uczelnie

Wszyscy absolwenci – licealiści Tucholskiej Szkoły Realnej podjęli studia na wybranych przez siebie uczelniach:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń – 2 osoby
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum Bydgoszcz – 1 osoba
Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 1 osoba
Uniwersytet Gdański Gdańsk – 1 osoba
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz – 3 osoby
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz – 3 osoby
Uniwersytet Przyrodniczy Poznań – 1 osoba
Politechnika Gdańska Gdańsk – 2 osoby
Politechnika Poznańska Poznań – 1 osoba
Szkoła Teatralna Kraków – 1 osoba
Akademia Marynarki Wojennej Gdynia – 2 osoby
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu Gdynia – 1 osoba
Studia w Londynie – 1 osoba
Szkoła Policealna w Chojnicach – 1 osoba

Przedstawione powyżej informacje świadczą o dobrej pracy naszej szkoły i rzetelnym wypełnianiu zadań.

 

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close