Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853
Informacje o programie "Dobry start" - TSR Tuchola

Informacje o programie „Dobry start”

ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START”

 1. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem
  roku szkolnego do ukończenia:
  a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia –w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.
 2. Terminy. Wniosek –podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można składaćod 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w tych samych miejscach, w
  których rodziny ubiegają się o świadczenie 500+. Wniosek należy złożyć do 30 listopada, później złożony nie zostanie rozpatrzony.
 3. Wypłata świadczenia. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 4. Uproszczona procedura. W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej
  zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one
  wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia będzie przekazywana na adres e-mail podany we wniosku. W razie braku adresu e-mail odbioru informacji dokonuje się osobiście. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.
 5. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
 6. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące
  roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close