Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/virtual_www/tuchola.pl/tsr@tuchola.pl/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853
Informacja o ochronie danych osobowych - RODO - TSR Tuchola

Informacja o ochronie danych osobowych – RODO

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że nasza szkoła dba o przekazane nam dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane oraz dane Waszych dzieci ,przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tucholska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży z siedzibą w Tucholi,
2) inspektorem ochrony danych w Tucholskiej Szkole Realnej w Tucholi jest Pan Henryk Mądrowski.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz dokumentowania przebiegu nauki na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać podane dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a. Nie zamierzamy udostępniać Państwa danych osobowych, chyba że wystąpią o nie, na mocy obowiązującego prawa podmioty publiczne.
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku dokumentowania przebiegu procesu nauczania lub warunkiem umownym – dobrowolnym w odniesieniu do innych celów. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania celów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wyżej wskazanych celów.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close