Historia

Tucholska Szkoła Realna istnieje już 23 lata.

1 września 1994 roku w budynkach ZSZ nr 1 przy ulicy Świeckiej 89a rozpoczęły się zajęcia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w formie wieczorowej. W   ciągu jedenastu lat istnienia ponad stu absolwentów zdobyło średnie wykształcenie.

Po dziesięciu latach działalności Tucholskiej Szkoły Realnej 1 września 2004 roku powstało Liceum  Ogólnokształcące dla Młodzieży,szkoła dla absolwentów gimnazjów.

W maju 2007 roku pierwsi absolwenci zdawali maturę.Oczywiście wszyscy zdali.Również w 2008 i w 2009 roku zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 100%.

Nasi absolwenci są obecnie studentami takich uczelni jak : Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i wielu innych renomowanych uczelni w kraju.

Od 1.09.2011r klasa pierwsza rozpoczęła zajęcia w budynku WSZŚ przy ul.Pocztowej 13.

W czerwcu 2012 r. klasa druga również przeniesiona została na ul. Pocztową.

Od września 2012 r. już cała szkoła ma swoją siedzibę na ul. Pocztowej 13 w budynku Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem.

W nowej lokalizacji czujemy się dobrze.
W rankingu „Perspektyw” zostaliśmy „brązową szkołą 2014”,a w 2017-tym roku nasza szkoła otrzymała wyróżnienie i gratulacje od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty za bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych.

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close