Komunikaty

Ferie zimowe
W czasie ferii zimowych tj.od 14.01.2019r.  do  27.01.2019r. interesantów szkoły prosimy o kontakt telefoniczny: 608-385-584   lub   604-897-094  lub  602-244-109
Harmonogram zakończenia 1-szego semestru
Do dnia 21.12.2018r. (piątek) należy wystawić propozycje ocen śródrocznych. Do dnia 01.02.2019r. (piątek) do godziny 15:00-tej należy wystawić oceny śródroczne. Dnia 04.o2.2019r. (poniedziałek) o godzinie 16:00-tej odbędzie się zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. 08.02.2018r. -zakończenie 1-szego semestru Dnia 11.02.2018r. odbędzie się wywiadówka oraz zebranie rady pedagogicznej: -godz.16:00  -spotkanie rodziców z wychowawcą klasy, -godz.16:30  -rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami, -godz.17:00  -zebranie podsumowujące rady pedagogicznej.
Ferie zimowe
W czasie ferii zimowych interesantów szkoły prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: 12-14.02.2018r.    na numer 602 244 109 15-16.02.2018r.    sekretariat  nieczynny 19-20.02.2018r.    na numer 604 897 094 21-22.02.2018r.    na numer 608 385 584 23.02.2018r.         na numer 602 244 109
Wywiadówka
Zawiadamiam, że w poniedziałek 15-go stycznia 2018-go roku o godzinie 16:oo odbędzie się wywiadówka oraz zebranie rady pedagogicznej. godz. 16:00 – spotkanie rodziców z wychowawcą klasy godz. 16:30 – rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami godz. 17:00 – zebranie rady pedagogicznej dyrektor – mgr Jan Świerczyński
Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Nasza uczennica Beata Kensik z klasy drugiej 28-go listopada 2017-go roku w Urzędzie \Wojewódzkim w Bydgoszczy otrzyma dyplom i Stypendium Prezes Rady Ministrów.GRATULUJEMY!

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close