Aktualności

Debata na temat współczesnego patriotyzmu
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku przypadło w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Tucholskiej Szkole Realnej – Liceum Ogólnokształcącym odbyła się debata przeprowadzona przez uczniów szkoły. Tematem przewodnim stał się patriotyzm współczesnych Polaków, w tym w szczególności młodego pokolenia. Punktem wyjścia do dyskusji stały się wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2016 r. przez Narodowy Instytut Kultury i Muzeum Historii Polski, a dotyczące tego, jak obecnie…
100 lat Niepodległości w naszej szkole
W dniu 9 listopada 2018 r. w Tucholskiej Szkole Realnej – Liceum Ogólnokształcącym uczniowie szkoły wraz z nauczycielami uroczyście odśpiewali hymn państwowy Polski – zwany Mazurkiem Dąbrowskiego. Uroczystość zbiegła się z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu(4 zwrotki) przyszła kolej na pieśni i piosenki patriotyczne. Zdziwienie dyrektora wzbudziła znajomość wielu tekstów przez uczniów. Szybko się wydało , że pomocne okazały się TELEFONY.  
Informacje o programie „Dobry start”
ZASADY ŚWIADCZENIA „DOBRY START” Świadczenie „Dobry Start” przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia: a. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia, b. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia –w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących. Terminy. Wniosek –podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” –można składaćod 1 lipca 2018 r. online przez stronę Ministerstwa…
Informacja o ochronie danych osobowych – RODO
Szanowni Państwo! Miło nam poinformować, że nasza szkoła dba o przekazane nam dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane oraz dane Waszych dzieci ,przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych…
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
W dniu 10.01.2018r o godz.10:00 w całej Polsce odbyły się eliminacje szkolne XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.Celem Olimpiady jest między innymi kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, popularyzacja problematyki ekologicznej. Merytorycznym organizatorem i patronem jest SGGW w Warszawie przy wsparciu Ministra Środowiska i LOP. Eliminacje OWE są trzyetapowe: etap szkolny, etap okręgowy, etap krajowy(centralny). Finaliści etapu krajowego zyskują prawo wstępu na wyższe uczelnie w kraju (zgodnie z wykazem). W naszej…

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close